SP Audit Training


วิทยากรพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หัวข้อการใช้ Ms.Excel ในงานบัญชีและสอบบัญชี
วิทยากรพิเศษแก่น้อง ๆ นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ หัวข้องานตรวจสอบบัญชีและงานบัญชี
งานวิทยากรโครงการอบรม Microsoft Excel เพื่อการบัญชีและการเงิน ให้แก่น้องๆนักศึกษา สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
งานวิทยากรโครงการอบรม Microsoft Excel เพื่อการบัญชีและการเงิน ให้แก่น้องๆนักศึกษา สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
SP Audit In-house training course: อบรมการทำบัญชีและภาษีสำหรับมูลนิธิ พร้อมโปรแกรมบัญชี Excel (พัฒนาโดย SP Audit) ณ มูลนิธิเครือข่ายสถานะบุคคล
SP Audit training - อบรมบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี ณ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
SP Audit training - อบรมบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี ณ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
SP Audit training - มอบประกาศนียบัตรสำรับผู้สำเร็จครอสอบรมอบรมบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานบัญชี ณ บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด
Powered by MakeWebEasy.com