About us

"We serve you with the highest quality, fairness and values"

บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานสอบบัญชี เอส.พี. โฮม ได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 และได้จดทะเบียนนิติบุคคลต่อสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด ชื่อ "บริษัท เอสพี ออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้ง จำกัด" บริหารงานโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์ตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (Big4 Audit Firm) และประสบการณ์งานด้านบัญชีมากว่า 15 ปี

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 28/3 ถนนรัตนโกสินทร์ ซอย 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ในงานบริการตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบBOI ที่ปรึกษางานด้านบัญชีและภาษีอากร รวมถึงบริการอบรมบัญชีและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการ

ปัจจุบันสำนักงานของเราให้บริการตรวจสอบบัญชีแก่ลูกค้าครอบคลุมหลากหลายธุรกิจอาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มูลนิธิ โครงการ ทั้งในไทยและที่ได้รับแหล่งทุนจากต่างประเทศ และบริษัทที่ได้รับสิทธิ์บีโอไอ เป็นต้น 

ลูกค้าบางส่วนของเรา

SP Auditing & Consulting Company Limited formerly name is S.P. HOME Auditing Office Limited partnership, the “Company”, was incorporated in Thailand on 30 July 2012 and registered with Federation of Accounting Professions on 5 September 2012. On 19 September 2016, the Company was registered as company limited under the name "SP Auditing & Consulting Company Limited". We provide professional auditing service with the highest quality and fairness to drive a valuable outcome to our clients with our masterly team. With over 15 years of experience and Certified Public Accountant (CPA) accredited from the leading Big4 Audit Firm, we have been recognized a specialist in auditing and accounting to handle the service that work closely with you.

Its registered office located at 28/3 Rattanakosin Road Soi1, Wat Ket, Muaeng Chiang Mai, Chiang Mai. 

Our clients include company in several industry sectors, including manufacturing, hotel & hospitality business, trading, real estate, non-profit organization and BOI granted company and many more in both Thai and EnglishSome of our clients

ประวัติผู้บริหารและผู้สอบบัญชี

คุณสุดาทิพย์ ปรัชญาสกุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกรรมการบริษัท

CPA, ASEAN CPA

คุณสุดาทิพย์  ปรัชญาสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วน (Audit Partner) บริษัท เอสพีออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้งจำกัด เป็นผู้ที่มีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชีและงานบัญชีมากว่า 16 ปี ในหลากหลายอุตสาหกรรม

Education

  • ปริญญาโทการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

Qualification

  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
  • นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN CPA)
  • สมาชิกสามัญของสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและหุ้นส่วน บริษัท เอสพีออดิทติ้งแอนด์คอนซัลติ้งจำกัด
  • ประสบการณ์ 5 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) Big 4 audit firm
  • ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน กับ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
  • ประสบการณ์ 2 ปี ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี กับบริษัทต่างชาติ นิคมอุตสาหกรรมลำพูน
  • วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่องบัญชีและสอบบัญชี

 

 นางสาวสลิษา พานิชพล
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
 
ประวัติ: ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา

 
 
นางสาวพรทิพย์ ตั้งจิตสมคิด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร
 
ประวัติ: ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
( เกียรตินิยมอันดับสอง )
 
 
นางสาวรรัฐยา ลิ้มเจริญ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประวัติ: ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Master of Science Management and International Business, Birmingham City University, United Kingdom 
 
นางสาวนิศาชล อัยยวงศ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 
ประวัติ: ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท การจัดการการเงิน วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล
 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้