SP Audit CSR


ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ บ้านเด็กบุญทอง

ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ บ้านเด็กบุญทอง

ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนและตุ๊กตากิจกรรมวันเด็ก ชุมชนหมู่บ้านหนองเส้ง

ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ และขนมให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์

ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ บ้านเด็กบุญทอง

มอบเงินบริจาคร่วมก่อสร้างเรือนอยู่อาศัยของน้องๆ ณ บ้านเด็กบุญทอง

วิทยากรพิเศษสอนน้องๆ ใช้ excel ในงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ทำบุญใส่บาตร วันปีใหม่เมือง

Powered by MakeWebEasy.com