SP Audit CSR


ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ บ้านเด็กบุญทอง
ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ บ้านเด็กบุญทอง
ร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องเขียนและตุ๊กตากิจกรรมวันเด็ก ชุมชนหมู่บ้านหนองเส้ง
ร่วมบริจาคเงิน สิ่งของเครื่องใช้ และขนมให้แก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์
ทำบุญเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ บ้านเด็กบุญทอง
มอบเงินบริจาคร่วมก่อสร้างเรือนอยู่อาศัยของน้องๆ ณ บ้านเด็กบุญทอง
วิทยากรพิเศษสอนน้องๆ ใช้ excel ในงานบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ทำบุญใส่บาตร วันปีใหม่เมือง
Powered by MakeWebEasy.com