บริการตรวจสอบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

Auditing Service

บริการตรวจสอบบัญชีโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้มีประสบการณ์โดยตรงจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนำ (Big4 Audit Firm) ซึ่งเป็นผู้ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานให้แก่องค์กรของท่านอย่างใกล้ชิด เราปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพและคุณธรรม

ประเภทงานสอบบัญชีได้แก่

 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (TFRS)
 • ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และจัดทำแพคเกจตามข้อกำหนดของกลุ่มผู้สอบบัญชีของบริษัทแม่ในต่างประเทศ
 • ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส ตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล
 • ตรวจสอบงบการเงินของกิจการที่ได้รับสิทธิ์บีโอไอ (BOI)
 • ตรวจสอบบัญชีภายในตามความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม การยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย และการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นต้น

ขอบเขตงาน

 • ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี (TSA) และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี (TSQC1) เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี
 • ตรวจสอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลและรับรองแบบ ภ.ง.ด. 50
 • ให้เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่พบในระหว่างการตรวจสอบต่อผู้บริหาร (ถ้ามี)
 
AUDITING SERVICE
We provide professional auditing service with highest quality and fairness to drive a valuable outcome to our clients with our masterly team. With over 14 years of experience and Certified Public Accountant (CPA) accredited from the leading Big4 Audit Firm, we have been recognized a specialist in auditing and accounting to handle the service and work closely with you.
 
Services 
 • Statutory Financial Statement Audit under Thai Financial Reporting Standard (TFRS)
 • Group financial audit under International Financial Reporting Standard  (IFRS) for consolidated purposed and preparing audit reporting package under global audit instruction.
 • Quarterly audit and Interim audit
 • BOI audit
 • Internal audit on specific purpose
 • Tax audit including VAT report, withholding tax and calculated corporate income tax.

FRAMEWORK

 • Accredited audit under Thai Standards on Auditing (TSA) and Thai Standards on Quality Control no. 1 (TSQC1)
 • Review corporate income tax calculation of PND 50
 • Letter of management recommendation including our findings and recommendations to improve the existing internal controls. (if any)
Click for service quotation
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้